Kom alles te weten over Micro-immunotherapie

Élément au microscope

Wat is micro-immunotherapie?

Main avec molécule

Definitie

Micro-immunotherapie is een moderne therapie die erop gericht is de communicatie tussen de cellen van het immuunsysteem, die bij de meeste ziekten is aangetast, te herstellen of te optimaliseren. De therapie maakt gebruik van dezelfde media in een precieze volgorde en met respect voor de natuurlijke mechanismen van het lichaam om informatie aan het lichaam door te geven en de immuunrespons ‘bij te sturen’.

Zo levert micro-immunotherapie het immuunsysteem de hulpmiddelen die het nodig heeft om alles wat onze gezondheid kan aantasten op een doeltreffende manier te bestrijden.

Geschiedenis van deze discipline

De geschiedenis van de micro-immunotherapie begint met Dr. Maurice Jenaer, een Belgische arts en onderzoeker die klinisch toereikende resultaten wilde bereiken die in harmonie waren met de fysiologie, met andere woorden de toepassing van een zachte immunotherapie zonder bijwerkingen.

Het concept van micro-immunotherapie dat door Dr. Jenaer werd ontwikkeld, is ontstaan in de jaren 1967 en 1968 wanneer hij (eerder toevallig) ontdekte dat DNA en RNA sublinguaal geabsorbeerd konden worden na progressieve verdunning en dynamisering.

Wat later, in de jaren 70, kon hij verifiëren dat deze eigenschap ook van toepassing was op cytokinen, de boodschappers van de dialoog tussen de verdedigingseenheden van ons immuunsysteem. Op basis van deze twee bevindingen begon Dr. Jenaer met de ontwikkeling van de micro-immunotherapie.

Portrait du docteur Maurice Jenaer

Wat zijn de voordelen van micro-immunotherapie?

De geneesmiddelen die bij micro-immunotherapie worden gebruikt, bevatten immuunstoffen die in lage concentraties worden bereid via een verdunnings- en dynamiseringsproces dat een goede verdraagbaarheid garandeert. Deze stoffen worden toegediend in een specifieke volgorde met verschillende verdunningsniveaus binnen dezelfde formule, afhankelijk van de vraag of het doel is om hun effecten op het lichaam te stimuleren, te moduleren of af te remmen.

Micro-immunotherapie ondersteunt de behandeling van acute of chronische ziekten die verband houden met een onevenwicht in het immuunsysteem, zoals besmettelijke, oncologische of auto-immuunziekten.

Micro-immunotherapie vervangt het immuunsysteem echter nooit. Ze forceert of blokkeert het niet, maar informeert het op subtiele wijze, wat de therapie in principe compatibel maakt met andere behandelingen.

Labo'Life, pionier op het vlak van micro-immunotherapie

Onze visie op micro-immunotherapie

De geneesmiddelen van Labo’Life zijn ontworpen om de werkzaamheid van het immuunsysteem te ondersteunen en te herstellen binnen een globale therapeutische strategie, die rekening houdt met de specifieke omstandigheden en behoeften van de patiënt. Wat Labo’Life betreft, is een goede gezondheid het resultaat van een evenwicht dat door meerdere factoren wordt beïnvloed, zoals het genetisch erfgoed en de leefomstandigheden. Het vermogen van het immuunsysteem om zelfregulerend op te treden om interne en externe invloeden te beheersen wordt echter soms aangetast, wat leidt tot het ontstaan van ziekten.

Daarom helpt Labo’Life de patiënt een therapeutische strategie uit te bouwen waarbij rekening wordt gehouden met het immuunsysteem, de belangrijkste pijler van onze gezondheid.

Geschiedenis van de Labo’Life-groep

Labo’Life France werd in 1992 opgericht door Christian Foissey met de hulp van een Franse particuliere aandeelhoudersbasis en in december van dat jaar volgde de vestiging van de eerste productie-eenheid van de Labo’Life-groep in Consell (Mallorca). In augustus 1993 werden er voor het eerst producten op de markt gebracht nadat Labo’Life España de goedkeuring van het Spaanse agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (AEMPS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ontving om geneesmiddelen voor menselijk gebruik te produceren. Tussen juni en juli 2000 worden Labo’Life Belgium en Labo’Life Italia (in Milaan) opgericht, met een nieuwe farmaceutische distributie-eenheid in België. In 2004 wordt Labo’Life Belgium, dat zich in het wetenschapspark Crealys in Gembloux bevindt, een productielaboratorium.

 

Activiteit

Afdeling geneesmiddelenproductie
De geneesmiddelen voor micro-immunotherapie worden geproduceerd door de afdeling Geneesmiddelenproductie van Labo’Life. Na analyse door het Laboratorium voor kwaliteitscontrole (conformiteitscontrole) en vrijgave door de verantwoordelijke apotheker, kunnen de werkzame stoffen van het geneesmiddel (cytokinen, nucleïnezuren enz.) en het verpakkingsmateriaal in het productieproces worden geïntegreerd.

Research & Development en Productie van Actieve Stoffen (PAS)
De afdeling R&D en Productie van Actieve stoffen (PAS) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de optimalisatie van de biotechnologische processen voor de extractie en zuivering van de cytokinen die in de geneesmiddelen van Labo’Life worden gebruikt.

Afdeling Klinische evaluaties
De afdeling Klinische evaluaties van de Labo’Life-laboratoria heeft een dubbele taak:

  1. Het verzamelen en analyseren van klinische gegevens van voorschrijvende artsen in het kader van retrospectieve studies, met name voor de wetenschappelijke erkenning van micro-immunotherapie.
  2. . Prospectieve studies opzetten met een placebo- of controlegroep, overeenkomstig de normen voor goede klinische praktijken en gevalideerd door de gezondheidsinstanties en ethische commissies, om de werkzaamheid van de geneesmiddelen van Labo’Life te bevestigen.