Weet alles over papillomavirus

Human Papillomavirus (of HPV) is een wijdverbreid virus dat de huid en slijmvliezen bij vrouwen en mannen infecteert ...

Couple

Wat is het papillomavirus?

Het humaan papillomavirus (HPV) is eigenlijk een familie van virussen (er zijn bijna 200 soorten HPV), waarvan een veertigtal soorten de genitale organen kunnen infecteren en een seksueel overdraagbare infectie kunnen veroorzaken. De schade die dit virus kan aanrichten kan gaan van genitale wratten (of condylomen) tot kankers, waarvan de meest voorkomende baarmoederhalskanker is. Hoewel sommige soorten HPV spontaan weer verdwijnen, leiden HPV-soorten met een laag risico tot goedaardige laesies en kunnen HPV-soorten met een hoog risico baarmoederhalskanker veroorzaken. Meer informatie over HPV.

Virus HPV au microscope

Wat zijn de symptomen van het papillomavirus?

Een infectie met het papillomavirus kan zich bij zowel mannen als vrouwen kenbaar maken middels pijnloze laesies op de huid (genitale wratten of condylomen), in het anogenitale gebied of de mondslijmvliezen. Af en toe worden er ook bloedingen, irritaties of jeuk vastgesteld. HPV-infecties kunnen zich evenwel pas laat kenbaar maken en de symptomen variëren afhankelijk van het soort virus. Precancereuze laesies in de vorm van afwijkende cellen in de baarmoederhals kunnen alleen door middel van een uitstrijkje worden gedetecteerd (er zijn geen symptomen) en kunnen evolueren tot baarmoederhalskanker.

Screening

Alle vrouwen tussen 25 en 65 jaar wordt aangeraden om zich regelmatig (minstens om de 3 jaar) te laten screenen door een uitstrijkje te laten nemen, zodat laesies ter hoogte van de baarmoederhals die doorgaans geen symptomen veroorzaken, kunnen worden opgespoord. Als het resultaat afwijkend is, moeten aanvullende tests (zoals een nieuw uitstrijkje, een HPV-test of een colposcopie met biopsie) worden uitgevoerd om de diagnose van (pre)cancereuze laesie uit te sluiten of te verduidelijken.

Behandeling

De behandeling van een HPV-infectie hangt af van de ernst van de laesies en het soort infectie. Een abnormale ontsteking van de baarmoederhals na een infectie met HPV wordt gevolgd door een aanbevolen uitstrijkje na 3 tot 6 maanden. Indien het om precancereuze baarmoederhalslaesies gaat, moeten gerichte biopsieën en een colposcopie worden uitgevoerd. Als de diagnose vervolgens wordt bevestigd, wordt een conisatie voorgesteld. Indien het om cancereuze laesies gaat, kan een operatieve verwijdering van de baarmoeder en/of de baarmoederhals en een behandeling met chemotherapie en radiotherapie worden overwogen.

Wat is micro-immunotherapie?

Micro-immunotherapie is een immunomodulerende therapie die dezelfde boodschappers gebruikt als het immuunsysteem om informatie naar het organisme over te brengen en de immuunrespons aan te passen. Deze therapie heeft een regulerende werking op het menselijk immuunsysteem en wordt dus ingezet bij de behandeling van vele ziekten die een disfunctie van de immuunrespons met zich meebrengen, zoals ontstekings- en auto-immuunziekten, virale infecties, neurodegeneratieve pathologieën die gerelateerd zijn aan stress of veroudering, proliferatieve ziekten of allergieën.

Main avec molécule

Test uw kennis over het papillomavirus

Hoeveel weet u over het papillomavirus?

Femme