Welke behandeling in geval van HPV?

Gellules traitement hpv 2LPAPI

Welke behandeling kies je?

De behandeling van een infectie met HPV wordt uitgevoerd in functie van de verschillende soorten laesies (condylomen, precancereuze of cancereuze laesies) en waar ze zich bevinden.

Condylomen kunnen worden verwijderd door gebruik te maken van bepaalde mengsels die ervoor zorgen dat de met het virus geïnfecteerde weefsels afsterven en de cellen vernietigd worden, of met behulp van andere eliminatietechnieken zoals cryotherapie, elektrocoagulatie of laser.

De behandeling van precancereuze laesies

In geval van precancereuze laesies op de baarmoederhals die door het papillomavirus zijn veroorzaakt, voorziet de behandeling:

  • cryotherapie als het gaat om kleine laesies die zich niet uitstrekken tot het baarmoederhalskanaal;
  • een elektrochirurgische excisie om een staaltje uit de baarmoederhals te extraheren;
  • een conisatie als geen enkele andere oplossing mogelijk is of wanneer wordt vermoed dat het om kanker gaat. .

De behandeling van baarmoederhalskanker

In geval van cancereuze laesies op de baarmoederhals zijn de soorten behandelingen afhankelijk van het stadium van de kanker op het moment waarop de diagnose wordt gesteld:

  • conisatie voor kleine tumoren;
  • verwijdering van de baarmoeder (hysterectomie) over het algemeen voor de meer gevorderde kankers;
  • verwijdering van nabijgelegen weefsels en lymfeklieren (uitgebreide colpohysterectomie met lymfadenectomie) voor grotere tumoren.

Als deze operatie onmogelijk blijkt, moet de tumor worden bestraald (radiotherapie).

Radiotherapie kan worden uitgevoerd door:

directe plaatsing van een radioactieve bron die in contact komt met de tumor (curietherapie);
– externe radiotherapie (stralen die door een machine buiten het lichaam worden geproduceerd en die naar het te behandelen gebied worden geleid);
– een combinatie van beide.
Na de plaatselijke behandeling biedt een adjuvante behandeling met chemotherapie aanvullende zekerheid bij bepaalde vormen van kanker waarbij het risico op een terugval bestaat.

HPV-laesies behandelen met micro-immunotherapie

MI is een therapie die gericht is op een homeopatische modulatie van de immuunfuncties door gebruik te maken van sterk verdunde cytokinen en specifieke nucleïnezuren. Verder lezen